FAQ

Pytania i odpowiedzi w programie
„Marzenia z gwarancją spełnienia”

1. W jaki sposób można przystąpić do Programu „Marzenia z gwarancją spełnienia”?

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie ugody i wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej do Programu. Po podpisaniu deklaracji otrzymają Państwo swój indywidualny login i hasło do serwisu internetowego Programu www.marzenia.kruk.eu w celu zakończenia procesu rejestracji. Wszystkie informacje dotyczące zasad Programu i nagród dostępne są tylko dla aktywnych uczestników, po zalogowaniu się na stronie internetowej www.marzenia.kruk.eu.

2. W jaki sposób można zalogować się do serwisu?

Aby mieć pełny dostęp do funkcjonalności serwisu, należy zalogować się na stronie www.marzenia.kruk.eu i postępować zgodnie z instrukcją. Login to Twój e-mail podany w procesie rejestracji lub ID Klienta, które znajduje się na formularzu przystąpienia do Programu. Hasło tymczasowe to Twój numer PESEL.

3. Zapomniałem hasła - co robić?

W celu wygenerowania nowego hasła należy skorzystać z funkcji Nie pamiętasz hasła? umieszczonej pod okienkiem logowania i postępować zgodnie z instrukcją.

4. Jakie nagrody są dostępne w Programie „Marzenia z gwarancją spełnienia”?

Uczestnicy Programu otrzymują dostęp do bogatego katalogu ponad 100 nagród rzeczowych pogrupowanych w 12 atrakcyjnych kategorii. Sezonowe dostępne będą również nowości produktowe. Katalog nagród dostępny jest na stronie www.marzenia.kruk.eu wyłącznie dla zalogowanych Uczestników.

5. W jaki sposób można zrezygnować z udziału w Programie?

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik musi zgłosić chęć wystąpienia z Programu przesyłając pisemne oświadczenie rezygnacji pocztą na adres Organizatora/mailowo na adres kontakt@marzenia.kruk.eu.